top of page

Rašyk!

R eikia rašyti. Rašyk apie tai, kas sprogdina, prašosi lauk iš vidaus. Jei nelabai supranti, kas tai galėtų būti, paklausk savęs: Kaip aš jaučiuosi? Ko aš noriu? Kas dabar visų svarbiausia? Kas geriausia ar blogiausia man kada atsitiko ar galėtų nutikti?

A tsakyk sau, įsiklausyk į save. Įsitaisyk tiesiai, tegu stuburas būna tavo ašis. Pėdos žemė, o viršugalvis dangus. Būk gracingas tiltas, jungiantis dangų ir žemę. Užsimerk. Kvėpuok pilvu. Atpalaiduok kūną, mintis, emocijas. O dabar jas peržiūrėk, rūšiuok su savistabos pincetu. Vietoj pinceto naudok rašiklį.

Š urmulys nepadės, štilis padės. Nurimus lengviau tyrinėti mintis ir jausmus. Išrašyk viską. Jei jausiesi užblokuotas, atrodys, kad rašyti nėra ką ir ko – sustok, pakvėpuok ir tęsk. Būtinai skaityk tai, ką parašei. Neredaguok, netaisyk, ką rašai. Tuo užsiimsim vėliau. Neskubėk sudeginti.

Y la iš maišo? Nekišk atgal, tegu lenda. Nieko nebijok. Rašyk 10-20 minučių, tiek, kiek tau reikia ar gali. O vėliau skirk bent 5 minutes įžvalgoms. Kaip jautiesi – gerai ar prastai, ką parašei – stebina ar liūdina. Ar jautiesi, kad laiką skyrei naudingai ar tuščiai iššvaistei.

K elias – tai užduotis, jis turi pabaigą. Užrašyk trumpą išvadą: Kai aš skaitau tai, ką parašiau, aš pamačiau.... suvokiau... pajutau ...suvirškinau. Kelias -jeigu tai ne bala, vienu žingsniu nenueinamas, neįveikiamas. Dedikuok save rašymui bent 30 dienų. Kas tuomet bus? Tu man pats papasakosi.


0 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page